Kada se povežete na naš sajt ili mu pristupite, saglasni ste da vas obavezuju opšti uslovi korišćenja navedeni niže, kao i specifični uslovi navedeni na pojedinačnim stranama ovog sajta koji se povremeno ažuriraju. Ako se ne slažete s ovim uslovima, odmah napustite sajt.

Ako nije drugacije naznačeno, ovaj websajt, njegov sadržaj, ime domena i URL: https://megaplast2005.rs, vlasništvo su:

TRGOVINSKA RADNJA MEGA PLAST 2005 ŽELJKO ČANJI PREDUZETNIK SIVAC (u daljem tekstu Mega Plast 2005)

Sedište :
Beća Đilasa 18
Sivac 25223
Srbija
Telefon: +381605617231
Drugi telefon: 025711203
E-pošta: office@megaplast2005.rs

 1. Svrha ovog websajta:
  Ovaj sajt, kao i njegov sadržaj, uključujući sve informacije, tekstove, grafike, slike, URL i ostali materijal služe u svrhu opšteg informisanja o firmi Mega Plast 2005
 2. Zaštitni znak i autorska prava
  Marka Mega Plast 2005 i sve registrovane marke firme Mega Plast 2005 na koje se upućuje na ovom sajtu u vlasništvu su firme Mega Plast 2005 Oni se ne mogu koristiti ni u koju svrhu bez pisanog odobrenja vlasnika.
  Saglasni ste da ne umnožavate i ne presnimavate sav ili deo veb-sajta ili njegov sadržaj, osim za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, ni na kakav medijum bez pisane dozvole firme Mega Plast 2005 ne polaže pravo niti zastupa zaštitne znakove treće strane koji su vlasništvo njihovih vlasnika.
  Za više informacija obratite se na: office@megaplast2005.rs
 3. Linkovi ka drugim sajtovima
  Ovaj sajt može sadržati linkove ka drugim sajtovima koji su ponuđeni radi lakšeg korišćenja, a ne kao odobravanje sadržaja tih sajtova od strane firme Mega Plast 2005 ne odgovara za sadržaj webstrana i ne zastupa niti garantuje za sajtove ili materijalni sadržaj takvih websajtova.
 4. Ažuriranje informacije
  Mega Plast 2005 nastoji da obezbedi dostupnost sajta u svako doba. Međutim, možda nećete moći da pristupite sajtu ili ćete imati poteškoća zbog tehničkih problema ili tokom radova na održavanju ili nadogradnji. Pored toga, iako Mega Plast 2005 nastoji da obezbedi ažurnost informacija na sajtu, ona ne garantuje njihovu tačnost niti potpunost, bilo izričito bilo podrazumevano. Sadržaj ovog sajta i sajtova kojima se može pristupiti putem URL mogu biti ispravljeni, izmenjeni ili ažurirani u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja.
  Mega Plast 2005 ne garantuje da je websajt i pristup njemu bezbedan niti da na sajtu nema virusa ili grešaka koji mogu dovesti do štete ili gubitka podataka. Sami snosite odgovornost za zaštitu svojih podataka od virusa.
  Mega Plast 2005 ne preuzima odgovornost za neposrednu, posebnu, posrednu ili posledičnu štetu bilo koje vrste ili bilo kog uzroka proizašlih iz vaše upotrebe ili nemogućnosti da pristupite sajtu.
 5. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI
  Mega Plast 2005 NI U KOM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST NI PREMA JEDNOJ STRANI ZA NEPOSREDNU, POSREDNU, SLUČAJNU, POSEBNU, ČINJENIČNU ILI POSLEDIČNU ŠTETU BILO KOJE VRSTE U VEZI SA OVIM SAJTOM ILI POREKLOM SA OVOG SAJTA NITI UPOTREBOM OVOG SAJTA NITI SAJTA ILI RESURSA KOME SE PRISTUPA PREKO LINKA SA OVOG SAJTA NITI ZA PREUZIMANJE ILI PRISTUP MATERIJALIMA, INFORMACIJAMA, PROIZVODIMA ILI USLUGAMA, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, IZGUBLJENU DOBIT, PREKID POSLOVANJA, IZGUBLJENU ŠTEDNJU ILI GUBITAK PROGRAMA ILI DRUGIH PODATAKA, NAROČITO ONDA KADA JE Mega Plast 2005 IZRIČITO UKAZALA NA MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE. OVO ISKLJUČENJE I ODRICANJE ODGOVORNOSTI ODNOSI SE NA SVE PRAVNE RADNJE, BILO DA SU ZASNOVANE NA UGOVORU, GARANCIJI, PRESTUPU ILI DRUGIM PRAVNIM TEORIJAMA.
 6. Poverljive i vlasničke informacije
  Mega Plast 2005 ne želi da prima poverljive niti vlasničke informacije od vas putem našeg websajta. Imajte na umu da će se za svaku informaciju ili materijal poslati firmi Mega Plast 2005 smatrati da NISU poverljivi. Slanjem informacija i materijala firmi Mega Plast 2005 dajete firmi Mega Plast 2005 neopozivo ovlašćenje da
  neograničeno koristi, umnožava, prikazuje, izvodi, menja, prenosi i distribuira ove materijale ili informacije, i takođe ste saglasni da Mega Plast 2005 ima slobodu da u bilo koju svrhu koristi sve zamisli, koncepte, znanje ili tehnike koje ste dostavili.
 7. Problemi nadležnosti
  Ako nije drugačije naznačeno, materijali na ovom websajtu izloženi su jedino u svrhu promocije proizvoda firme Mega Plast 2005 ne garantuje da su materijali ili proizvodi opisani na sajtu podesni ili dostupni na svim lokacijama.
  Uslovi korišcenja podležu i tumače se prema srpskom zakonu bez obzira na odredbe međunarodnog privatnog prava. Ako bilo koja odredba ovog ugovora postane nezakonita, ništavna ili po bilo kom osnovu nesprovodiva, izuzima se iz ovih Uslova korišćenja ali ne utice na važnost i sprovodivost ostalih odredaba.
  Ovo je celokupan ugovor između ugovornih strana koji se tice predmeta ovog ugovora i ne može se menjati, osim pisanim putem uz potpis obeju strana.

Poslednja izmena: 30.06.2023.